Logo Cung Cấp

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 - ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Hệ thống dịch vụ hành chính công là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với ...

Video liên quan