Logo Cung Cấp

Cách phân biệt Đền, Chùa, Miếu, Phủ, Quán, Am | VTC

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

VTC | Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam có rất nhiều nơi thờ cúng khác nhau như: đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, ...

Video liên quan