Logo Cung Cấp

[Kế toán thuế - P6] Hóa đơn bán lẻ là gì - Lamketoan.vn

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Hóa đơn bán lẻ là những hóa đơn không được kê khai khấu trừ thuế mà chỉ được hạch toán nội bộ tại công ty. ------TRUNG TÂM ...

Video liên quan