Logo Cung Cấp

Khách sạn Panorama, Mã Pì Lèng treo biển "ngừng kinh doanh"

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

VTC Now | Sau khi có quyết định đỉnh chỉ kinh doanh, tấm biển “Panorama Mã Pì Lèng tạm dừng hoạt động” đã được trưng ở ...

Video liên quan