Logo Cung Cấp

DELTAGroup: Dự án The Zei - Vượt tiến độ thi công phần hầm

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 9 tháng trước

Danh mục:

Gói thầu thi công 04 tầng hầm thuộc dự án THE ZEI đã hoàn thành thi công sàn nắp cán đích trước 10 ngày so với tiến độ đã cam ...

Video liên quan