Logo Cung Cấp

Hướng dẫn kết xuất chứng từ sang Dịch vụ công Kho bạc trên PM kế toán DAS

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 19 ngày trước

Danh mục:

Video này hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán DAS cách kết xuất chứng từ sang Dịch vụ công Kho bạc, video khá ...

Video liên quan