Logo Cung Cấp

#SHARK HƯNG | Khi thế giới 4.0, thì Kinh doanh như thế nào để THÀNH CÔNG???

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Kỹ thuật số”, hay “số hóa” các hoạt động kinh doanh là xu hướng phát triển tất yếu của mọi doanh nghiệp muốn đột phá trong thời ...

Video liên quan