Logo Cung Cấp

Bài 1 : Ba bước căn bản bán hàng bất động sản đất nền. ( Hà Mạnh Nguyễn )

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 năm trước

Danh mục:

Video chia sẻ 3 bước căn bản để bán bất động sản. - Những kỹ năng cơ bản. Những mẹo nhỏ trong giao tiếp. - Bán bất động sản ...

Video liên quan