Logo Cung Cấp

Nghề làm quảng cáo ở Việt Nam - Phần 1

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 17 ngày trước

Danh mục:

Tìm hiểu văn hóa ngành quảng cáo ở Việt Nam với công ty quảng cáo Clipper Indochine - Phấn 1: "Cái gì đi quá thuần phong mỹ ...

Video liên quan