Logo Cung Cấp

Thu nhập miễn thuế TNCN

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. Ví dụ: Ông A có suất đất ...

Video liên quan