Logo Cung Cấp

Ly kỳ câu chuyện ‘cây sưa 150 tỷ’ | VTC

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

VTC | Những người già ở Phụ Chính (Hà Nội) vừa trông giữ hai gốc sưa vừa tiếp tục đi khiếu nại. Họ khẳng định: Sẽ đấu tranh ...

Video liên quan