Logo Cung Cấp

Lý giải vì sao có năm nhuận - tháng 2 có 29 ngày

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 ngày trước

Danh mục:

Tại sao tháng 2 vào năm nhuận lại có 29 ngày, và vì sao lại có năm nhuận. Trái đất đi theo quỹ đạo của nó hết 365ngày 1/4 ngày.

Video liên quan