Logo Cung Cấp

Thời sự - Triển Khai Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Dân Cư

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 17 ngày trước

Danh mục:

Từ năm 2008, Chính phủ đã giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là dự án trọng ...

Video liên quan