Logo Cung Cấp

ALP mini talk #09 Phần 01: “Kiến trúc (của) hệ thống”

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

ALP Mini – talk #9 cùng trò chuyện với KTS Sơn Đặng về chủ đề: "Kiến trúc hệ thống". Chương trình sẽ đề cập đến các tư duy cấp ...

Video liên quan