Logo Cung Cấp

VTC14 | Nhà Rường - Kiến trúc xanh mang đặc trưng Huế

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 7 tháng trước

Danh mục:

(VTC14) - Nhà Rường chính là một kiểu kiến trúc xanh có từ lâu đời tại Huế bởi yếu tố tiện ích, phù hợp môi trường vùng chịu gió ...

Video liên quan