Logo Cung Cấp

Buổi đấu giá gỗ sưa trăm tỷ đồng 'đổ bể'

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 14 ngày trước

Danh mục:

VTC1 | Phiên đấu giá lô gỗ sưa trăm tỷ ở thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ế khách vì lý do hết sức đặc biệt.

Video liên quan