Logo Cung Cấp

Chi Tiết 2 khúc Gỗ Sưa Bắc chất đẹp vân đẹp màu đẹp đường kính 10 - 12cm

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Đây là 2 khúc gỗ sưa bắc trên 25 năm tuổi, một khúc là phần dễ cây một khúc là phần gốc và một khúc cành. bạn nào quan tâm ...

Video liên quan