Logo Cung Cấp

Startup - Quan điểm của sinh viên Kinh Tế Quốc Dân NEU về khởi nghiệp

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Trong một sự kiện về khởi nghiệp được tổ chức tại trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, Btow đã phỏng vấn một vài bạn sinh viên ...

Video liên quan