Logo Cung Cấp

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing,..) học những gì? Ra trường làm gì?

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 19 ngày trước

Danh mục:

Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế ...

Video liên quan