Logo Cung Cấp

Sự cần thiết của bộ tiêu chí về cổng dịch vụ công

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

VTC2 | Những cổng dịch vụ điện tử tại các cơ quan hành chính công là yếu tố tiên quyết để xây dựng, hình thành chính phủ điện ...

Video liên quan