Logo Cung Cấp

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: SỰ KHÁC NHAU VỀ KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC HỆ BẮC TÔNG

Số lượt xem: 20

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 4 tháng trước

Danh mục:

Sự khác nhau về kiến trúc chùa, pháp phục, pháp khí của Phật giáo Việt Nam với các nước Phật giáo trên thế giới trong hệ bắc ...

Video liên quan