Logo Cung Cấp

Kho bạc Nhà nước tập huấn Kiểm Soát Chi thường xuyên, Thông tư 161, 39...

Số lượt xem: 4

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Sáng ngày 9.7.2017 KBNN TW tổ chức tập huấn trực tuyến kiểm soát chi thường xuyên, nội dung liên quan đến kiểm soát chi ...

Video liên quan