Logo Cung Cấp

FBNC: Heineken - Bài học về xây dựng thương hiệu

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Heineken- một thương hiệu, mà chỉ cần nhắc đến tên, người tiêu dùng đã gần như có thể chạm được vào tất cả các thuộc tính ...

Video liên quan