Logo Cung Cấp

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng - GTGT

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế là phần việc cần thực hiện khi tờ khai chính thức của bạn bị sai mà thời điểm phát hiện sai sót ...

Video liên quan