Logo Cung Cấp

Hướng dẫn tạo báo cáo, quản lý và gửi báo cáo trên c.trình Tổng kế toán Kho bạc Nhà nước

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 17 ngày trước

Danh mục:

Video này hướng dẫn các bạn cách tạo báo cáo, sau đó quản lý và gửi các báo cáo đó trên chương trình Tổng kế toán Kho bạc.

Video liên quan