Logo Cung Cấp

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Tiện và lợi

Số lượt xem: 5

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 17 ngày trước

Danh mục:

VTC1 | Nếu áp dụng quản lý dân cư bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia, người dân hoàn toàn có thể giao dịch bất cứ thủ tục hành chính ...

Video liên quan