Logo Cung Cấp

Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm trữ lượng 16 triệu tấn

Số lượt xem: 4

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 18 ngày trước

Danh mục:

Những nguyên tố kim loại đất hiếm trong mỏ khoáng sản ở Nhật Bản có trữ lượng đủ đáp ứng nhu cầu của thế giới trong gần 800 ...

Video liên quan