Logo Cung Cấp

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 19 giờ trước

Danh mục:

Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định ...

Video liên quan