Logo Cung Cấp

khai thác cây sưa, cây huỳnh đàn trồng gần 20 năm, gỗ sưa còn non giá rẻ

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 18 ngày trước

Danh mục:

Cây sưa đỏ hay cây huỳnh đàn người dân trồng được gần 20 năm đang bắt đầu cho khai thác lấy lõi, lõi gỗ sưa còn non giá rẻ,

Video liên quan