Logo Cung Cấp

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì?

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 21 ngày trước

Danh mục:

Quản trị Kinh doanh là Ngành học ứng dụng các kiến thức chuyên sâu vào quá trình quản trị, duy trì các hoạt động kinh doanh ...

Video liên quan