Logo Cung Cấp

Cách lập bảng kê bán ra của hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ

Số lượt xem: 4

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 5 ngày trước

Danh mục:

Điều chỉnh bổ sung hồ sơ và quyết định thanh tra thuế https://www.youtube.com/watch?v=dQG0DXEkHx8 Hướng dẫn cách lập ...

Video liên quan