Logo Cung Cấp

Đất Nước Nhàn Hạ Nhưng Giàu có Nhất Thế Giới ? Mức Sống Vượt Xa Singapore ? #Qatar

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Qatar là một đất nước nhỏ bé nhưng lại giàu nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Qatar được Liên ...

Video liên quan