Logo Cung Cấp

Cắt khúc Gỗ Sưa Bắc 7tr - 1kg làm vòng tay gỗ sưa

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Quá trình cắt phôi gỗ để làm vòng tay gỗ sưa, đây là khúc dễ sưa Vĩnh Yên của cây sưa đã đấu giá trong tỉnh ủy, phân biệt gỗ sưa ...

Video liên quan