Logo Cung Cấp

Tiêu điểm kinh tế - Xây dựng thương hiệu cho cà phê Việt

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 10 giờ trước

Danh mục:

Giống như nhiều nông sản khác, cà phê Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, giá trị gia tăng thấp. Đặc biệt là vấn đề xây ...

Video liên quan