Logo Cung Cấp

Chia sẻ kiến thức pháp luật - Luật kinh tế - Doanh nghiệp tư nhân

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 22 ngày trước

Danh mục:

Doanh nghiệp tư nhân - một trong những mô hình tổ chức kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Chúc các bạn học tập, nghiên cứu thật tốt.

Video liên quan