Logo Cung Cấp

Sunrise Vietnam • Kinh nghiệm du học ngành Quản Lý Khách Sạn từ du học sinh tại Blue Mountains, Úc

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 17 ngày trước

Danh mục:

Blue Mountains là trường Quản trị khách sạn số 1 nước Úc và châu Á Thái Bình Dương (theo khảo sát TNS 2011, 2013) với chất ...

Video liên quan