Logo Cung Cấp

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Trong một lần đến trung tâm lưu trữ quốc gia II nghiên cứu tài liệu, tôi vô tình đọc được tài liệu về Bảo tàng Khải Định ở Huế.

Video liên quan