Logo Cung Cấp

Bộ bàn ghế gỗ sưa ngàn tuổi vô giá của đại gia Quảng Nam

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Bộ bàn ghế bằng gốc gỗ lũa huỳnh đàn hay con gọi là gỗ sưa đỏ quý hiếm nặng gần 2 tấn.

Video liên quan