Logo Cung Cấp

Kiến trúc Pháp ở Sài Gòn, Việt Nam Admire the French architecture in Saigon, Vietnam

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Tiếp theo phần 1&2 - kiến trúc Pháp ở Đà Lạt và Hà Nội, video này là phần 3 - một số kiến trúc Pháp ở Sài Gòn, Việt Nam...

Video liên quan