Logo Cung Cấp

Công việc của Kỹ sư QS QA/QC trên công trường kể từ khi dùng phần mềm QLCL GXD

Số lượt xem: 4

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 ngày trước

Danh mục:

Công việc của Kỹ sư QS QA/QC trên công trường kể từ khi dùng phần mềm QLCL GXD 1. Ngay khi mới khởi công mở QLQL ...

Video liên quan