Logo Cung Cấp

Bài tập Excel cơ bản 5 - Quản lý thuê phòng khách sạn

Số lượt xem: 6

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 9 tháng trước

Danh mục:

Bài tập Excel cơ bản 5 - Bảng tính tiền thuê phòng tại khách sạn, đây là bài tập dài như dạng đề thi excel cấp chứng chỉ. Bài tập ...

Video liên quan