Logo Cung Cấp

Hướng dẫn kết xuất Báo cáo tài chính gửi Tổng kế toán KBNN trên Phần mềm DAS 10

Số lượt xem: 7

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 tháng trước

Danh mục:

Video này hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm DAS 10, kết xuất Báo cáo tài chính dạng XML sau đó gửi lên Tổng kế toán ...

Video liên quan