Logo Cung Cấp

Kiến trúc Pháp ở Huế

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 8 tháng trước

Danh mục:

Huế ngoài kiến trúc cung đình thời Nguyễn còn nổi bật với rất nhiều kiến trúc mạng phong cách Pháp. Tuy thời gian xây dựng đã ...

Video liên quan