Logo Cung Cấp

Tiếng Anh Ngành May - Những thuật ngữ & từ viết tắt - P1

Số lượt xem: 7

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Cùng học những thuật ngữ, những từ viết tắt cơ bản nhất trong ngành công nghiệp May. Series này rất dài nên nếu đã xem thì ...

Video liên quan