Logo Cung Cấp

Fintech là gì? Hoạt động thị trường Fintech tại Việt Nam

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Trên thực tế, làn sóng Fintech đã và đang tác động lên lĩnh vực dịch vụ tài chính ngày một mạnh mẽ. Kéo theo đó, Fintech trở ...

Video liên quan