Logo Cung Cấp

What is hospitality? - Hospitality là gì?

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Ngành Dịch vụ (Hospitality) là một trong những ngành năng động nhất thế giới, tổ chức Lữ hành quốc tế (World Travel ...

Video liên quan