Logo Cung Cấp

THVL | Tích trữ vàng trong gia đình: Rủi ro lớn, lãng phí nhiều

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 24 ngày trước

Danh mục:

Tâm lý xem vàng là một loại tài sản có tính tiết kiệm, đầu tư khá phổ biến ở nước ta. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên ...

Video liên quan