Logo Cung Cấp

Bình luận về ông Quận phó Quận nhất và ông Võ Kim Cự

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 6 ngày trước

Danh mục:

Khách mời Trao đổi Cuối tuần của BBC bình luận về việc 'dọn vỉa hè' của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Quận 1, TP. Hồ Chí ...

Video liên quan