Logo Cung Cấp

Vẻ đẹp Thánh Đường xây trong 37 năm - Nhà Thờ Phủ Cam Huế 2019

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Ðầu năm 1963, nhà thờ bắt đầu được khởi công xây dựng. Trong khi việc xây dựng đang tiến hành thì xảy ra cuộc đảo chánh ngày 1 ...

Video liên quan