Logo Cung Cấp

Nhà gỗ lim xanh 3 gian 350tr ( Đã có chủ)

Số lượt xem: 21

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 tháng trước

Danh mục:

Tôi thường xuyên cung cấp nhà gỗ lim cũ, cột để phục chế lại nhà gỗ kẻ truyền. Nhà chủ yếu là gỗ lim xanh các dòng trồng báng, ...

Video liên quan